Teckenkodnings kul med Gradle

Vi är många som förespråkar byggverktyget Gradle för dess otroliga flexibilitet och smidiga samverkan med Maven. Denna gång ska vi dock belysa en liten lustighet avseende teckenkodning. Så gott som alla Javautvecklare har någon gång under sin karriär fått tampas med mer eller mindre obskyra teckenkodningsproblem. Denna gång är det,...

Hamna inte snett, logga rätt

I en tidigare bloggpost tog vi upp loggning generellt. Det har nu blivit dags för en mer ingående koll på vad man kan tänkas vilja logga. I takt med att den egna applikationsparken blir mer och mer komplicerad ökar värdet i att standardisera loggformatet oavsett tjänst/applikation i den mån det...

En fallgrop vid övergång till Microservices

Under de senaste åren har Microservices-trenden fått ett allt starkare fäste i Sverige. Dock är inte alltid gräset grönare på den andra sidan och vägen dit kan vara allt annat än spikrak. Många företag har redan idag komplexa IT-miljöer. Ofta både ett stort antal applikationer och en uppsjö av servrar...

Docker för Windows

Docker har fortsatt vind i seglen och har snart tagit sig in i var utvecklares miljö. Att Docker fungerar ypperligt i *nix är allmänt erkänt, men hur är det egentligen med Windows-stödet? Få upp miljön För de som har en version av Windows med Hyper-V går det hela tämligen smärtfritt....

Konvertera med JSON-B

JSON-B (JSON Binding) är namnet på Java specifikationen JSR-367. Specifikationen definierar konvertering mellan Java objekt och JSON-meddelanden och vice versa. Något som vi Java-utvecklare historiskt behövt förlita oss på tredjepartsalternativ (t.ex. Gson eller Jackson) för att lösa i de fall vi inte bara hackat ihop någon egen konverterare. Givetvis är...

Är maskinens tid här?

Nej… inte ännu. I de flesta större organisationer finns det en myriad av olika IT-system kryddat med Excel-ark som snuddar på Enterprise applikationer. Dessa olika system agerar ibland isolerat, ibland tillsammans med andra. Den gemensamma nämnaren är att de alla löser sina uppgifter med bravur, men att de allt som...