Varför välja oss

Var och en av våra konsulter har ett brinnande intresse för systemutveckling. Denna passion är en av hörnstenarna som för oss samman. Bli inte förvånad om spännande tekniska ämnen avhandlas även runt fikabordet. Vanligast är att vi utvecklar olika typer av uppkopplade frontend- samt backend-system. Integrationer mot ett eller flera andra system är numera vardagsmat och givetvis är vi bevandrade inom även den delen av vårt hantverk. Efterfrågan och intresse har gjort att de flesta av våra konsulter med tiden blivit fullstack utvecklare.

En positiv sidoeffekt av det är att våra konsulter blivit väldigt eftertraktade och uppskattade. Normalt ingår våra konsulter i team om 5-10 personer där agila projektmetoder tillämpas. Dessa team är i stor utsträckning placerade på plats ute hos våra kunder. I teamen får vi möjlighet att finna innovativa tekniska lösningar till krav som ställs på komplexa system i organisationer där förändring är konstant.

Vi älskar kod och spännande nya tekniska lösningar. Därför håller sig våra konsulter uppdaterade inom de senaste trenderna och engagerar sig i att förstå kundens behov och verksamhet på djupet. Synergieffekterna är uppenbara och våra konsulter agerar mer än gärna bollplank för att gemensamt med kunden hitta fram till de bästa lösningarna.

Fokus på långa kundrelationer i kombination med låg personalomsättning gör att våra kunder kan känna sig trygga i vår leveransförmåga samt att de kan lita på att vi har deras bästa för ögonen.

När man väver samman allt detta får man, enligt oss, fram ypperliga kompetenskonsulter som kompletterar kundens egna organisation på ett förträffligt sätt.

Java EE
Spring
Maven
Wildfly
Jenkins
AngularJS, React
IBM MQ
Hibernate
JUnit
Git
.Net