Är maskinens tid här?

Terminator Nej… inte ännu.

I de flesta större organisationer finns det en myriad av olika IT-system kryddat med Excel-ark som snuddar på Enterprise applikationer. Dessa olika system agerar ibland isolerat, ibland tillsammans med andra. Den gemensamma nämnaren är att de alla löser sina uppgifter med bravur, men att de allt som oftast gör det på sitt sätt. Det inkluderar allt från programmeringsspråk, algoritmval, datalagring och säkerhet. Den som minns SkyNet (Terminator) eller den betydligt nyare Transcendence “vet” att nyckeln ligger i att föda någon form av central enhet med stora mängder data som antingen är strukturerad eller kan struktureras automagiskt via en smart AI. Inte helt sällan hör man det argumenteras att varje organisation bara ska ha ett gigantiskt IT-system som vet och kan allt. Realistiskt kommer det dock inte hända, åtminstone inte i befintliga organisationer. Den som jobbat i en större organisation vet hur kostsamt och svårt det kan vara bara att byta mailklient X till mailklient Y. Försök tänka er den resan multiplicerat med en faktor 100; ingen behaglig tanke och då är det ändå sannolikt lågt räknat.

Varför hör man då så mycket om maskinens framfart och domedagsprofeters mässande om massarbetslöshet? Av den enkla anledningen att den digitala transformationsresan börjat ta fart på allvar. Fler och fler företag har börjat se värdet i att digitalisera så mycket som möjligt, skapa datastrukturer och nyttja tekniker för att visualisera det data som flödar in. Plötsligt kan data som tidigare var isolerad, utspridd och i värsta fall endast analog nu sammanställas och kombineras för att nå kraftfulla insikter närsomhelst och varsomhelst (nåja, nästan så iallafall).

Låt oss ta ett konkret exempel för hur detta skulle kunna nyttjas för enkel webbshop. Klassiskt hade man sannolikt haft någon form av säljansvarig som följde upp den dagliga försäljning av olika varor och manuellt justerade varornas priser, inbördes placering på webbshopen etc. samt möjligen en ytterligare person som la beställningar till leverantörer baserat på bl.a. försäljningssiffror. Mycket manuellt arbete, potentiellt långsamt och tidsödande samt i stor utsträckning reaktivt. Ponera nu att varje försäljning i webshopen samt kundens beteende innan köp rapporterades till ett centralt system, groundNet. Vidare rapporterade logistiksystemet alla förändringar av saldo till groundNet. Applicera en fiffig algoritm eller två och vips så kan groundNet inte bara optimera varuplaceringar i webshopen utan även automatisera varubeställningarna. I ett svep har vi teoretiskt rationaliserat bort två arbetstillfällen. Den listiga organisationen skolar om de frigjorda resurserna till dataanalytiker och optimerar kontinuerligt algoritmerna i groundNet.

Slutsatsen är således att det största som kommer ske är ett skifte i kompetens. Efterfrågan på IT-tjänster är således här för att stanna. Huruvida detta skifte även kommer göra att färre personer i arbete behövs är för tidigt att utröna.