Varför välja oss

Var och en av våra konsulter har ett brinnande intresse för systemutveckling i allmänhet och Java i synnerhet. Denna passion är en av de hörnstenar som fört oss samman. Bli inte förvånad om de senaste Javarönen avhandlas även runt fikabordet. Vanligast är att vi utvecklar olika typer av uppkopplade system skrivna i Java. Integrationer mot andra system/komponenter är vardagsmat och givetvis är vi bevandrade inom även den delen av vårt hantverk.

Konsulterna är väl förtegna med hur man designar återanvändbara komponenter och APIer som är lätta att använda. Flertalet kan även titulera sig fullstack utvecklare vilket innebär att de behärskar såväl frontend- som backend-utveckling.

Vårt djupa kunnande inom Java har gjort våra konsulter väldigt eftertraktade och uppskattade. De är otroligt duktiga på att sätta sig in i kundernas domäner och trivs extra bra i agila miljöer. Vi vet att förändring är det enda som är konstant därför ser vi till att ständigt förkovra oss ytterligare och ta lärdom av varandra.

Vi älskar (Java)kod och spännande nya tekniska lösningar. Därför håller sig våra konsulter uppdaterade inom de senaste trenderna och engagerar sig i att förstå kundens behov och verksamhet på djupet. Synergieffekterna är uppenbara och våra konsulter agerar mer än gärna bollplank för att gemensamt med kunden hitta fram till de bästa lösningarna.

Fokus på långa kundrelationer i kombination med låg personalomsättning gör att våra kunder kan känna sig trygga i vår leveransförmåga samt att de kan lita på att vi har deras bästa för ögonen.

När man väver samman allt detta får man, enligt oss, fram ypperliga kompetenskonsulter som kompletterar kundens egna organisation på ett förträffligt sätt.

Java
Spring
Spring Boot
Maven
Undertow
Jenkins/CI
ActiveMQ/IBM MQ
Hibernate/ORM
JUnit
Git
Docker